1. Informacja o sklepie EkoWolt.pl

Sklep udostępnia zakup produktów związanych z darmową energią dzięki współpracy i połączenia kilku sklepów. Dzięki współpracy mamy możliwość oferowania klientom większa ilość produktów ekologicznych w jednym miejscu.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów www.ekowolt.pl są przetwarzane w celu wykonania zamówienia.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: wykonania zamówienia oraz informowania o nowościach na sklepie EkoWolt.pl.
 3. Dane osobowe są przekazywane firmom, które realizują zamówienie.

4. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

5. Zamówienie towaru można dokonać w formie: 

 1. Składając zamówienie przez naszą stronę internetową
 2. Wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres biuro@ekowolt.pl

6. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie EkoWolt.pl są cenami brutto.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 3. W przypadku odbioru osobistego należy wcześniej skontaktować się poprzez wiadomość email aby uzyskać dane magazynu i firmy obsługującej zamówienie.

7. Zamówiony towar dostarczamy:

 • Pocztą Polską
 • Firmą Kurierską
 • Transportem firmowym

8. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
 • Szybka płatność
 • Finansowanie w ramach kredytu
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

9. Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, odbywa się na koszt klienta. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku zakupiony towar nie zostanie przyjęty.

10. Gwarancja

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru – tj. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Uprawnienia te przysługują Konsumentowi w okresie 2 lat od daty doręczenia produktu.
 2. Konsument we wskazanym wyżej okresie może żądać:
 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na wolny od wad,
 • obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy sprzedaży - chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; w przypadku żądania odstąpienia od umowy stwierdzona wada produktu musi być nadto istotna.

11. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stornie internetowej  pod adresem ekowolt.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Podmiot prowadzący stronę internetową zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie internetowej, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.